Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΒΙΟΤΣΙΠ DNA


Εικόνα από το σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο.

16 κα ποιε πάντας τος μικρος κα τος μεγάλους, κα τος πλουσίους κα τος πτωχούς, κα τος λευθέρους κα τος δούλους, να δώσουσιν ατος χάραγμα π τς χειρς ατν τς δεξις π τν μετώπων ατν, 17 κα να μή τις δύνηται γοράσαι πωλσαι ε μ χων τ χάραγμα, τ νομα το θηρίου τν ριθμν το νόματος ατο.
Αποκάλυψις Ιωάννου (13. 16-17)

Ε
δώ και πάνω από δέκα χρόνια, βασιζόμενοι στο παραπάνω χωρίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, πολλοί θεώρησαν ότι το μικροτσίπ πυριτίου που τότε άρχισε να γίνεται γνωστό ήταν το χάραγμα της Αποκάλυψης. Ωστόσο σήμερα, πάνω από μία δεκαετία μετά την διάδοση των θεωριών αυτών, δυστυχώς, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και το μικροτσίπ πυριτίου, όσο απάνθρωπα κι αν μπορεί να παρέμβει στην ζωή του ανθρώπου, δεν είναι το χάραγμα, αλλά ένας από τους τελευταίους προπομπούς του. Και λέω δυστυχώς επειδή, αν οι εξουσιαστές αυτού του κόσμου σκόπευαν να στηριχτούν σ’ αυτό για να επιβληθούν πάνω στην ανθρωπότητα, τότε και θα υπήρχε τρόπος – έστω και δύσκολος – να σωθούμε απ’ αυτό και αυτό δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά που το πραγματικό χάραγμα σχεδιάστηκε να κάνει…
Δ
εν υπάρχει αμφιβολία πως το μικροτσίπ πυριτίου είναι μία «νομιμοποιημένη» παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και μία ανελέητη καταπάτηση της ελευθερίας του που εναντιώνεται όχι μόνο στην Θέληση του Κυρίου, αλλά και στους υγιείς νόμους των ανθρώπων. Αν κάποιος έχει μέσα του ένα εμφυτευμένο μικροτσίπ πυριτίου, τότε μία κεντρική υπολογιστική μονάδα θα μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή το πού βρίσκεται, το τι κάνει, την κατάσταση της υγείας του, το τι λέει, το πώς νοιώθει, το τι αισθάνεται με τις πέντε αισθήσεις του και άλλα πολλά πράγματα για αυτόν. Παράλληλα αυτό θα μπορούσε ως και να σκοτώσει κάποιον που το φέρει, αλλά σχεδιάζει να ανατρέψει το ισχύον σύστημα, αλλά και να του υποβάλλει ιδέες με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να περνάνε απ’ ευθείας στο υποσυνείδητό του.
Ω
στόσο, ένας ισχυρός ηλεκτρομαγνητικός παλμός, μία εγχείρηση ακριβείας ή έστω η αποκοπή του δεξιού χεριού που φέρει το μικροτσίπ, θα μπορούσε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά αυτής της μικροσυσκευής. Παράλληλα, αν και το μικροτσίπ έχει την δυνατότητα να υποβάλει σκέψεις, δεν μπορεί και να τις επιβάλλει και ούτε και επηρεάζει με κάποιον άλλον τρόπο τον άνθρωπο.
Τ
ο μικροτσίπ πυριτίου όμως δεν εξυπηρετεί τελείως τα συμφέροντα των εξουσιαστών αυτού του κόσμου. Συμβάλει στο σχέδιό τους όσον αφορά το ότι κάνει τους ανθρώπους να συνηθίζουν στην ιδέα του εμφυτεύματος, ώστε αργότερα να δεχτούν το κανονικό χάραγμα απ’ το οποίο δεν θα μπορούν να γλιτώσουν.
Τ
ο μικροτσίπ αυτό βασιζόταν στο πυρίτιο, ένα στοιχείο που είναι ημιαγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος και από το οποίο είναι φτιαγμένα τα τσιπ των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών συσκευών γενικότερα. Αυτό συνεπάγεται ότι δρουν όπως τα τσιπ του υπολογιστή και χαλάνε όπως και αυτά. Έτσι ένα τέτοιο τσιπ λειτουργεί σαν ένας υπολογιστής παρακολούθησης, ακίνητος στο σημείο όπου εμφυτεύτηκε, ανίκανος να επηρεάσει τις ενδοκυτταρικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και ευάλωτος σε κάθε παράγοντα – πλην του νερού – που θα μπορούσε να καταστρέψει τα κυκλώματα ενός υπολογιστή. Παράλληλα όπως εμφυτεύτηκε, με μία εγχείρηση μπορεί και να αφαιρεθεί.
Ο
ι πληροφορίες όμως δεν αποθηκεύονται μόνο σε τσιπάκια γερμανίου και πυριτίου. Υπάρχει στον Περιοδικό Πίνακα άλλο ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ημιαγωγός και που χρησιμεύει στον φυσικό τρόπο αποθήκευσης της πληροφορίας. Ο δε τρόπος με τον οποίο η ίδια η φύση αποθηκεύει σημαντικές πληροφορίες στους βιολογικούς οργανισμούς είναι το DNA, το οποίο καθορίζει το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός οργανισμού και το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα εντός αυτού. Το DNA αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και φώσφορο, το σημαντικότερο όμως στοιχείο του το οποίο παράλληλα είναι και ημιαγωγός είναι ο άνθρακας.
Δ
εν θα μπορούσε να είναι λοιπόν κάποιο άλλο στοιχείο εκτός από τον άνθρακα, αυτό στο οποίο θα στηριζόταν η νέα γενιά εμφυτευμάτων. Τα νέα εμφυτεύματα ονομάζονται βιοτσίπ DNA και είναι φτιαγμένα από τεχνητά παρασκευασμένο DNA, το οποίο αποτελείται κυρίως από άνθρακα.
Τ
α εμφυτεύματα αυτά, ανεξαρτήτως του σημείου από το οποίο θα εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό, λόγω του ότι είναι μικρότερα σε όγκο από τα παλιάς τεχνολογίας μικροτσίπ, διεισδύουν στους πυρήνες των ανθρωπίνων κυττάρων, όπου και συγχωνεύονται με το ανθρώπινο DNA, επηρεάζοντάς το. Το νέο DNA του εμφυτεύματος, δίνει εντολή στα ριβοσώματα του κυττάρου να παράγουν ό,τι πρωτεΐνες επιθυμούν οι σχεδιαστές και οι ελεγκτές του βιοτσίπ DNA. Παράλληλα, όταν λαμβάνει χώρα η κυτταρική διαίρεση, σε κάθε ένα από τα δύο κύτταρα που θα προκύψουν, θα υπάρχει από ένα βιοτσίπ DNA, αποτελούμενο από έναν κλώνο του μητρικού βιοτσίπ DNA και έναν καινούργιο κλώνο, δημιουργημένο στο αρχικό κύτταρο κατά την διαδικασία της αντιγραφής του DNA, αποτελούμενο από νουκλεοτίδια DNA που υπάρχουν στον πυρήνα του κυττάρου, τα οποία όμως έχουν πάρει την μορφή που το βιοτσίπ DNA τους έχει δώσει. Έτσι το βιοτσίπ DNA διπλασιάζεται και, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την εμφύτευση του βιοτσίπ DNA, θα υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια εμφυτεύματα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό! Δεν αποκλείεται μάλιστα η βιολογική λειτουργία του βιοτσίπ DNA να μην περιορίζεται απλά στον διπλασιασμό και στην πρωτεϊνοσύνθεση, αλλά να περιλαμβάνει και την δημιουργία μονόκλωνων μορίων mRNA των οποίων προορισμός δεν θα είναι τα ριβοσώματα που παράγουν τις πρωτεΐνες, αλλά οι πυρήνες γειτονικών, μη μολυσμένων από το βιοτσίπ DNA κυττάρων. Έτσι, λειτουργώντας όπως οι ρετροϊοί, το βιοτσίπ DNA θα μπορεί να εκφυλίσει το σύνολο του DNA, σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Όπως δηλαδή ο πιο επικίνδυνος ρετροϊός που ξέρουμε, το AIDS, εκφυλίζει το DNA των κυττάρων του ανθρώπου, με τέτοιο τρόπο ώστε να τον καταστήσει ανίκανο να παράγει λευκά αιμοσφαίρια για την άμυνα του οργανισμού του, έτσι και το βιοτσίπ DNA, εκφυλίζοντας το ανθρώπινο DNA με κάποιον τρόπο, θα εξυπηρετεί τους στόχους των κατασκευαστών του.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως η ίδια η Αποκάλυψη λέει:
2 Κα πλθεν πρτος κα ξέχεε τν φιάλην ατο ες τν γν· κα γένετο λκος κακν κα πονηρν π τος νθρώπους τος χοντας τ χάραγμα το θηρίου κα τος προσκυνοντας τ εκόνι ατο.
Αποκάλυψις Ιωάννου (16. 2)
Η
 Αποκάλυψη λέει ότι όποιος έχει το χάραγμα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι το βιοτσίπ DNA, θα παρουσιαστεί σε αυτόν μία «επώδυνη και κακοήθης πληγή», κάτι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να οφείλεται στην γενετική μετάλλαξη που το βιοτσίπ DNA θα έχει προκαλέσει στους ανθρώπους αυτούς που θα το έχουν δεχτεί. Μία τέτοια μετάλλαξη μπορεί να προκαλέσει από καρκίνο, μέχρι σοβαρές μορφές τερατογενέσεων, αλλά και σημαντικές βλάβες-δυσλειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα.
Έ
να άλλο χαρακτηριστικό του βιοτσίπ DNA είναι πως θα είναι αδύνατον να αφαιρεθεί, καθώς αφ ενός τα χειρουργικά εργαλεία δεν μπορούν να κάνουν επεμβάσεις σε τόσο μικρή κλίμακα όσο αυτή του DNA και αφ εταίρου, ακόμα και να αφαιρεθεί το κύτταρο όπου εισήχθη το μητρικό βιοτσίπ DNA, αυτό θα έχει ήδη προλάβει να μολύνει και άλλα κύτταρα και αυτά με την σειρά τους άλλα, με τέτοιους ρυθμούς που σύντομα θα έχει μολυνθεί το σύνολο των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. Παράλληλα η χρήση ηλεκτρομαγνητικών παλμών με τους οποίους θα μπορούσαμε να εξουδετερώσουμε ένα μικροτσίπ πυριτίου είναι ανώφελη στην περίπτωση του βιοτσίπ DNA. Αυτό συμβαίνει, όχι γιατί ο το βιοτσίπ DNA είναι εντελώς απρόσβλητο από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, αλλά επειδή για να επηρεαστεί απ’ αυτούς, αυτοί πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυροί. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι τόσο ισχυροί οι ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί που, αν κάποιος άνθρωπος εκτεθεί σε αυτούς θα πάθει σίγουρα ανακοπή, καθώς η καρδιά δεν είναι ουσιαστικά τίποτα άλλο παρά μία πανίσχυρη φυσική ηλεκτρονική αντλία αίματος της οποίας η λειτουργία σαφώς μπορεί να ανασταλεί από πολύ ισχυρούς ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς. Πλην τούτου, αξίζει να αναφερθεί και το ότι, αν σαφώς δεν δημιουργήσει στειρότητα σαν παρενέργεια σε όσους το φέρουν, τότε το βιοτσίπ DNA θα είναι και κληρονομικό, καθώς θα εισέρχεται στο έμβρυο είτε από το σπερματοζωάριο του πατέρα, είτε από το ωάριο της μητέρας, είτε και από τα δύο μαζί, είτε από τα κύτταρα αυτής που έχει αναλάβει να κυοφορήσει το παιδί δύο αμόλυντων από το βιοτσίπ DNA ανθρώπων.
Ό
σον αφορά τώρα την λειτουργία του βιοτσίπ DNA, αυτή δεν θα περιορίζεται μόνο στο παγκόσμιο φακέλωμα, στην συνεχή παρακολούθηση τύπου Big Brother, στην στέρηση της ανθρώπινης ελευθερίας και στην καθοδηγούμενη από έξω επέμβαση στην υγεία του φορέα. Πέρα από τις προαναφερθείσες λειτουργίες που και ένα μικροτσίπ πυριτίου θα μπορούσε να εκτελέσει, το βιοτσίπ DNA έχει και άλλες, ακόμα πιο τρομαχτικές λειτουργίες, πέρα και από την κατάληψη κάθε ανθρώπινου κυττάρου απ’ αυτό και από τις πιθανές παρενέργειες που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Το βιοτσίπ DNA θα μπορεί, μεταξύ των άλλων να επεμβαίνει στο ανθρώπινο DNA με τρόπο εκφυλιστικό, άλλοτε αυθαίρετα και άλλοτε ακολουθώντας σαφείς εντολές από τον κεντρικό υπερυπολογιστή που θα αποτελεί και το γενικό κέντρο ελέγχου όλων των μικροτσίπ πυριτίου και των βιοτσίπ DNA. Οι αυθαίρετες αλλαγές στον γενετικό κώδικα που το βιοτσίπ ενδέχεται τυχαία να προκαλέσει μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως καρκίνο, στειρότητα, μετάλλαξη ή και θάνατο. Οι πιο επικίνδυνες παρεμβάσεις όμως θα είναι οι προγραμματισμένες που θα επηρεάζουν συγκεκριμένα γονίδια των ανθρωπίνων χρωμοσωμάτων. 
Το βιοτσίπ DNA μπορεί να εκφυλίσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο
και να μετατρέψει τον άνθρωπο σε άβουλο ον.


Τ
α δε γονίδια που θα συμφέρει την παγκόσμια κυβέρνηση να τροποποιήσει το βιοτσίπ DNA λογικά θα είναι αυτά που σχετίζονται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Με συγκεκριμένες τροποποιήσεις στα γονίδια αυτά, το βιοτσίπ DNA θα μετατρέπει σταδιακά τον φορέα του σε ένα ον με εκφυλισμένο εγκέφαλο, υπό την έννοια ότι αυτός, αν και θα έχει διατηρήσει κάποιες βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με την επιβίωση του ανθρώπου και με την δυνατότητά του να προσφέρει εργασία, θα έχει χάσει την δυνατότητα της κριτικής σκέψης, την δίψα για ελευθερία, την ικανότητα πνευματικής προόδου, την δημιουργική ποιητική και καλλιτεχνική του δραστηριότητα, την δυνατότητα του να οραματίζεται και να ονειρεύεται, την ευλογία του να ελπίζει, να πιστεύει και να νοιώθει βαθειά συναισθήματα, την έμφυτη τάση του να αντιστέκεται σε κάθε καταπίεση και να αγαπά την ζωή… Τέλος, το βιοτσίπ DNA θα πετύχει και κάτι ακόμα. Όπως έλεγε και ο Κικέρωνας η θρησκευτικότητα είναι στην φύση του ανθρώπου. Η φύση του ανθρώπου όμως καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το εν σοφία δημιουργημένο DNA του. Και το βιοτσίπ DNA δύναται να μεταβάλλει την μορφή του και με αυτόν τον τρόπο να αφαιρέσει από την «φύση» του ανθρώπου ακόμα και αυτήν την θρησκευτικότητα, καταδικάζοντας έτσι ολόκληρη την ανθρωπότητα στο παράλογο της μη ύπαρξης του Θεού, άρα και του Σύμπαντος, και στην ανυπαρξία του ανθρώπινου πνεύματος που επιφέρει την απόλυτη δυστυχία.
Έ
τσι η παγκόσμια εξουσία θα έχει επιτύχει να έχει ένα τεράστιο κοπάδι από ανθρωποειδή άβουλα όντα – δεν θα τολμήσω να πω ανθρώπους – να είναι πρόθυμο να υπακούσει δουλικά σε οποιαδήποτε εντολή λάβει από την νέα τάξη πραγμάτων. Τα όντα αυτά δεν θα είναι άνθρωποι, καθώς δεν θα έχουν ούτε DNA ανθρώπου, ούτε μυαλό ανθρώπου, ούτε ψυχή ανθρώπου· απ’ την στιγμή που θα έχουν σφραγιστεί με το χάραγμα θα έχουν ουσιαστικά υπογράψει την αιώνια καταδίκη τους σε απόλυτη δυστυχία και ανυπαρξία. Τόση θα είναι δε η δουλικότητα που θα τους χαρακτηρίζει που, με την κατάλληλη εντολή, το παιδί θα σκοτώνει τους γονείς του, ο γονιός θα σκοτώνει τα παιδιά του, ο φίλος θα σκοτώνει τον φίλο του κι ο αδελφός θα σκοτώνει τον αδελφό του. Και θα τα κάνουν αυτά χωρίς να νοιώθουν τίποτα, σαν να ήταν ρομπότ που τα ρύθμισαν να κάνουν μία βαρετή κι ανιαρή εργασία ρουτίνας. Ο δε ανθρώπινος πολιτισμός θα πεθάνει, με την έννοια ότι ο άνθρωπος θα πάψει να έχει την αίσθηση του ωραίου, αλλά και την δημιουργική καλλιτεχνική του δραστηριότητα και την δίψα του για πνευματική ανάπτυξη. Θα είναι η κόλαση επί Γης.
Κ
αι αλήθεια, όσο παλιάνθρωπος, ματαιόδοξος κι ανήθικος κι αν είναι κάποιος, απ’ την στιγμή που είναι άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να είναι ικανός να θελήσει να επιτύχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν όμως δεν είναι άνθρωπος – ή έστω αν δεν είναι τελείως άνθρωπος;…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου